Termeni și condiții

1. Definiții
2. Dispoziții generale
3. Reguli de utilizare a site-ului
4. Proprietatea intelectualp și industrială
5. Informatii prezente pe site
6. Confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal
7. Promovarea produselor și ofertelor
8. Răspundere
9. Sesizări / Reclamații
10. Legislația aplicabilă

 

Orice accesare sau vizitare a site-ului www.huanitakiss.com ori utilizarea Serviciilor oferite prin intermediul acestui Site implică acceptarea Termenilor și condițiilor expuse în cele ce urmează, în afară de cazul în care pentru Conținutul respectiv există condiții de folosire distinct formulate sau dispuneți de un alt acord de utilizare valid încheiat. În cazul în care nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile expuse în prezentul Document, vă rugăm să nu utilizați acest Site.

Acest site este operat de societatea Huanita Kiss Photography SRL cu sediul în Drumul Valea Cricovului 110, Sc.1, Et.2, Ap.6, Sector 6, București, România, și punct de lucru în Drumul Valea Cricovului 110, Sc.1, Et.4, Ap.13, Sector 6, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14689/30.10.2019, identificată cu CIF 41831430, e-mail office@huanitakiss.com, telefon 0754 060 650, capital social 200 lei, cont bancar RO89BRDE410SV40117234100, denumită în cele ce urmează Huanita Kiss Photography.

Accesul la Serviciile din site va fi permis numai Membrilor și Clienților și numai în urma acceptării condițiilor de utilizare stabilite prin prezentul Document și a condițiilor prevăzute în documentele ce îl completează.

1. Definiții

Conținut

– orice informație aflată pe Site sau disponibilă în Serviciu care poate fi vizitată, vizualizată sau accesată de Utilizator/Membru/Client prin intermediul unui echipament electronic;

– conținutul oricărei comunicări trimise Utilizatorilor/Membrilor/Clientilor de către Huanita Kiss Photography prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

– orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Huanita Kiss Photography Membrilor/Clienților conform informațiilor de contactare specificate de către acesta;

– informații legate de Produsele, serviciile și/sau prețurile practicate de Huanita Kiss Photography într-o anumită perioadă;

– informații legate de Produsele, serviciile și/sau prețurile practicate de către un terț cu care Huanita Kiss Photography are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;

– date referitoare la Huanita Kiss Photography sau alte date ale acesteia;

Contract – reprezintă înţelegerea consensuală la distanţa intervenită între Huanita Kiss Photography şi Client cu privire la vânzarea, respectiv achiziţionarea, unuia sau mai multor Produse / servicii de pe Site, prin lansarea unei Comenzi de către Client şi acceptarea ei de către Vânzător, cu respectarea prevederilor legale şi a Termenilor şi Condițiilor;

Document – prezentele Termeni și Condiții;

Membru – Persoană fizică care are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare sau în baza unui acord de utilizare și care necesită crearea și utilizarea unui Cont;

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poștă electronică sau altă formă de comunicare la distanţă (e-mail, SMS) asupra Produselor și/sau a promoțiilor desfășurate de Huanita Kiss Photography într-o anumită perioadă;

Produse – Orice bunuri (produse) care sunt puse la dispoziţia Utilizatorului de către Huanita Kiss Photography în vederea achiziţionării, contra cost, prin utilizarea Site-ului.

Serviciu – Serviciul de comerț electronic desfășurat exclusiv pe secțiunile public disponibile ale Site-ului, în sensul acordării posibilității Utilizatorilor de a Contracta produse folosind mijloace exclusiv electronice, inclunzând și alte mijloace de comunicare la distanță (telefonic).

Site – domeniul www.huanitakiss.com și subdomeniile acestuia.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Produselor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

Utilizator – Persoană fizică care are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare electronic, care nu are un Cont creat și nu a plasat nicio comandă pe Site.

Tranzacție – operaţiunea de plată, respectiv încasare, a unei sume de bani ca urmare a vânzării, respectiv achiziţionării, unui Produs prin intermediul Site-ului.

2. Dispoziții generale

Huanita Kiss Photography poate modifica în orice moment acest Document pentru a reflecta modificări ale legislației, ale politicilor interne sau ale tehnologiei folosite. Orice modificări aduse Documentului vor intra în vigoare în cazul Serviciilor doar pentru comenzile înregistrate după publicarea modificărilor respective pe acest Site.

Huanita Kiss Photography are dreptul, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze comercializarea online a Produselor, parțial sau în totalitate, temporar sau permanent, cu sau fara anunț / notificare prealabil/ă/.

Huanita Kiss Photography va depune eforturile tehnice pentru asigurarea funcționării în bune condiții a Site-ului. În cazul în care vor exista întreruperi în funcționare sau imposibilități de accesare de către Utilizatori/Clienți/Membrii pe o perioadă determinată de timp Huanita Kiss Photography nu va fi răspunzător față de nicio persoană pentru nicio daună sau pentru pierderi suferite, rezultate direct sau indirect ca urmare a folosirii necorespunzătoare a Servicului furnizat, a nefuncționării Serviciului din motive de ordin tehnic și/sau din acțiunea unor terți.

Huanita Kiss Photography va depune diligențele necesare pentru realizarea scopului Site-ului și nu are nicio responsabilitate cu privire la Conținutul postat de Utilizatori în cadrul Serviciilor.

Huanita Kiss Photography nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzător pentru nicio daună sau virusi care ar putea să vă afecteze computerul sau alte echipamente electronice în urma accesării sau utilizării acestui Site sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe site.

Accesarea acestui Site se realizează pe riscul propriu al utilizatorului, Huanita Kiss Photography nefiind în niciun fel răspunzătoar pentru orice prejudicii directe sau indirecte determinate de accesarea Site-ului sau ca urmare a efectuării/finalizării unei Comenzi sau oricărei utilizări a datelor și informațiilor de pe acest Site.

3. Reguli de utilizare a site-ului

Este interzisă utilizarea Site-ului pentru promovarea sau comercializarea pe acesta a altor bunuri sau servicii decât cele prezentate de către Huanita Kiss Photography.

Este interzis să folosiți Site-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are un caracter ilegal, abuziv, licențios, calomniator, vulgar, instigator, amenințător, pornografic sau profanator, sau orice alt material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni sau care ar putea conduce la atragerea răspunderii civile ori ar reprezenta o încălcare a unor alte prevederi legale.

Este interzisă accesarea Site-ului sau utilizarea Serviciilor într-un mod de natură a avaria, dezactiva, supraîncărca sau deteriora vreun server sau rețele conectate la vreun server sau care ar putea influența utilizarea Serviciilor de către orice alt Utilizator.

Este interzisă orice ștergere, adăugare, inserare, modificare a unor informații aflate pe Site, precum și orice încercare de a obține acces neautorizat la Site, la conturile altor Utilizatori, la sisteme sau rețele de computere conectate sau la orice alte Servicii prin fraudare, decodificare de parole sau prin orice alte mijloace, inclusiv prin exploatarea unui mijloc pus la dispoziție în mod neintenționat de către Huanita Kiss Photography. Orice încălcare a dispozițiilor din prezenta secțiune, poate conduce la blocarea permanentă sau temporară a accesului la Site și la obligarea autorului acesteia la plata despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat.

Administratorul își rezervă dreptul de a dezvălui oricând orice informații a căror dezvăluire este necesară pentru a respecta orice lege, reglementare, procedură judiciară sau solicitare a organelor statului.

4. Proprietatea intelectuală și industrială

Conținutul Site-ului, astfel cum este definit în preambul, incluzând fără limitare toate textele și imaginile statice, imagini dinamice și/sau conținut multimedia, butoanele, simboluri comerciale, mărcile și/desenele sau modelele comerciale sunt proprietatea exclusivă a Huanita Kiss Photography, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

.

Utilizatorii/Clienții/Membrii pot folosi Conținutul Site-ului exclusiv în scop informativ, necomercial sau personal, fiindu-le interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțiala, integral sau modificată a conținutului acestui Site în alte scopuri, decât dacă se permite acest lucru prin excepții de la legile aplicabile privind dreptul de autor sau prin acordurile exprese din partea Huanita Kiss Photography.

În măsura în care doriți să utilizați, să preluați, să copiați ori să distribuiți o parte din Conținut, vă rugăm să ne transmiteți un mesaj la adresa de email office@huanitakiss.com în care să precizați Conținutul pe care doriți să îl utilizați, modalitatea efectivă în care intenționați să îl utilizați și scopul avut în vedere, acestea reprezentând “Condițiile” acordului de utilizare. În lipsa unui acord scris prealabil din partea Operatorului, orice distribuire, comunicare, copiere, expunere, reproducere, publicare, acordare de licență de folosire, creare de opere derivate, transferare sau vânzare a Conținutului va fi considerată o încălcarea a Termenilor și Condițiilor, precum și a drepturilor de care beneficiază titularii drepturilor de proprietate intelectuală asupra Conținutului.

Utilizatorii care publică/trimit orice fel de Conținut pe Site au obligația de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor ale unei terțe persoane.

5. Informații prezente pe site

Toate elementele folosite pentru descrierea Produselor (cum ar fi, dar nu limitat la, imagini statice ori dinamice, text descriptiv, prezentări grafice ori video) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare şi informare.

Huanita Kiss Photography depune toate diligenţele pentru asigurarea corectitudinii şi completitudinii datelor şi informaţiilor publicate pe Site, inclusiv cu privire la descrierea Produselor, precum și preţurile indicate. Cu toate acestea, persoanele care utilizează acest Site sunt informate cu privire la posibilitatea apariţiei unor erori. În masura în care se constată că eroarea a afectat sau, după caz, influențat trimiterea unui mesaj prin formularul de contact, iar noi vă punem la dispoziție în cel mai scurt timp toate informațiile necesare.

Produsele ce fac obiectul vânzării în cadrul unei promoții sau campanii de orice tip se vor supune și termenilor și condițiilor aplicabile respectivei campanii sau promoții și care va fi anunțată în mod corespunzător în prealabil. Utilizatorii/Clienții/Membrii sunt rugați să citească termenii și condițiile aplicabile unei anumite campanii sau promoții.

6. Confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal

Huanita Kiss Photography va asigura confidențialitatea tuturor datelor furnizate în scopul utilizării formularului de contact.

Aveti obligația de a ne comunica în cel mai scurt timp posibil dacă aveți orice indicii sau suspiciuni că un terț ar putea afecta securitatea datelor dumneavoastră. Pentru informații detaliate referitoare la politica privind protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să accesați secțiunea Protecția datelor GDPR.

Politica de cookie-uri servește exclusiv pentru buna funcționare a Site-ului, acest instrument fiind folosit în conformitate cu dispozițiile legale. Pentru informații detaliate privind politica de cookies, vă rugăm să accesați secțiunea Politică utilizare cookies.

7. Promovarea produselor și ofertelor

Pentru promovarea Produselor și ofertelor disponibile Huanita Kiss Photography poate trimite Newslettere.

Utilizatorului/Clientului/Membrului care a optat pentru primirea acestora, în mod direct sau prin intermediul partenerilor comerciali, cu asigurarea/respectarea confidentialității privind datele furnizate de Utilizator/Client, prin diferite mijloace, cum ar fi prin e-mail, orice alt mijloc electronic de comunicare echivalent (cum ar fi SMS etc.)

Utilizatorul/Clientul/Membrul are dreptul de a renunța oricând la opțiunea exprimată inițial astfel:

– Prin contactarea Huanita Kiss Photography, conform cu informațiile de contact existente în Site.

8. Răspundere

Clientul este răspunzator pentru păstrarea în condiții de siguranță a detaliilor Contului, fiind singurul responsabil pentru utilizarea acestor detalii în mod fraudulos ca urmare a transmiterii lor către un terț de bună voie sau ca rezultat al culpei sale.

9. Sesizări / Reclamații

Pentru sesiări sau reclamații legate de prezentul Document Clientul are la dispoziție formularul de contact din cadrul Site-ului. Sesizările vor fi analizate în decurs de 10 zile de la primirea lor, urmând ca după soluționarea lor să îi fie comunicat Clientului un răspuns.

10. Legislația aplicabilă

Prezentul Document este guvernat de legea română în vigoare.

În cazul unor eventuale dispute cu privire la acest Document, se va încerca mai întâi soluționarea acestora pe cale amiabilă prin intermediul adresei electronice office@huanitakiss.com, iar dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, disputa va fi soluționată de către instanțele judecătorești competente din România.

În același sens, în cazul în care tranzacția dintre dumneavoastră și noi a fost încheiata prin intermediul site-ului, in conformitate cu Regulamnetul ( UE) nr. 524/2013, vă informăm ca aveți dreptul de a solicita soluționarea disputei pe cale extrajudiciară, prin intermediul platformei de soluționare online a litigiilor, accesibilă la adresa de internet https://ec.europa.eu/consumers/odr.